Selecteer een pagina

Er zijn boeken vol geschreven over groeimethodieken. Ik zet in een reeks artikelen ’s werelds beste en meest bewezen groei inzichten op een rij. Vandaag het One Page Strategic Plan (OPSP) van Verne Harnish, dat samen met het Four Decisions (4D) Framework de basis vormt van zijn boek ‘Mastering the Rockefeller Habits / Scaling Up’.

Persoonlijk ben ik niet zo van het plannenschrijven, tenzij ze op één pagina passen. Tot in detail uitgewerkte boekwerken belanden immers te vaak in de bureaulade. De praktijk is bovendien een stuk weerbarstiger dan de theorie. Hou daarom je plannen kort en richtinggevend in plaats van alles uit te werken en te plannen tot in detail. Doe je dat wel, dan zal blijken dat je driekwart van die vooraf bedachte details in de praktijk helemaal niet nodig hebt in de uitwerking van je strategie.

Het OPSP is de centrale tool in het boek Scaling Up (het vervolg op Mastering the Rockefeller Habits) van Verne Harnish en redeneert precies hetzelfde: werk je strategie van je bedrijf uit op één enkele pagina.

Hier en nu

De argumentatie is dat meerjarenplannen in de praktijk nauwelijks waarde hebben. De wereld verandert veel te snel. Als je BHAG – the Big Hairy Audacious Goal (vrij vertaald: het Grote Gedurfde Dappere Doel of je verre stip aan de horizon) duidelijk is, is het zaak om zo snel mogelijk terug te keren naar het hier en nu. Maak duidelijk wat je er op korte termijn aan kunt doen om je einddoel te bereiken. En de korte termijn is in deze context ook echt kort. Denk per kwartaal, niet per drie of vijf jaar.

Waarom? Omdat veel bedrijven die verre stip snel en makkelijk uit het oog verliezen. Het is lastig om er in de dagelijkse praktijk je focus op te houden. Focus is niet voor niets de meest gehoorde uitdaging voor ondernemers. Bekijk daarom met behulp van je OPSP per kwartaal of er nog verbinding zit tussen wat je vandaag doet en je BHAG. Wees daar eerlijk in. Als die verbinding ontbreekt heet dat ‘de waan van de dag’ en moet je concluderen dat je prioriteiten niet helder zijn. Als je teveel in de waan van de dag leeft, ben je brandjes aan het blussen. Dat moet soms gebeuren, maar draagt maar zelden bij aan je grote gedurfde dappere doel.

Focus en snelheid

Door je strategische plan uit te werken op slechts één pagina, hou je die focus wel. Het zorgt ervoor dat je de juiste dingen op de agenda houdt. En je bent beter in staat om je doelen daadwerkelijk te realiseren. Zo hou je snelheid bovendien. Je deelt je pagina in verschillende vakken in en werkt van links naar rechts, van je lange termijn doelen naar je kwartaalplan. De linkerkant beschrijft je economische motor; je kernwaarden en je purpose komen aan bod. Vervolgens zoek je de verbinding naar wat je vandaag de dag moet en kunt doen om daar te komen. Dat beschrijf je zo concreet mogelijk aan de rechterkant. Als er tussen de linker- en rechterkant van je OPSP geen ‘alignment’ zit, dan doe je de verkeerde dingen. Het belangrijkste daarom is dat je de twee uiteinden – de verre stip en hetgeen je er dit kwartaal aan kunt doen om die te bereiken – op je pagina goed hebt geformuleerd. Dat is niet voor niets waar strategie in essentie over gaat.


De Scaling Up methode is de methode waarmee we begonnen zijn en die nog steeds een belangrijk onderdeel vormt van hetgeen we doen voor onze klanten. Maar in de loop der jaren hebben we uit meer bronnen goed werkende elementen verzameld. Deze hebben we samengebracht in onze eigen methode. Deze staat beschreven in onze gratis whitepaper.

Heb je interesse in de whitepaper ‘De 7 bouwstenen van een snel groeiend bedrijf‘? Download ‘m dan door op de link te klikken!