De Impactformule

Foundation
In deze fase staat de kern van je bedrijf centraal. Waar gaat het nou echt over in je bedrijf? Een rotsvast fundament is de basis waarop verdere groeiplannen gebaseerd worden. In deze fase gaat het over een drietal aspecten.1. People: De juiste mensen op de juiste plek.
2. Concept: De essentie van je bedrijf.
3. Core costumers: Welke klanten passen het best bij je bedrijf?
Innovation
Vanuit de kern van je bedrijf bekijken we hoe het huidige business model is opgebouwd. Met behulp van het Business Model Canvas brengen we de kansen voor optimalisatie in beeld. Waar liggen de kansen die het best aansluiten bij het bedrijf. Waar focussen we ons wel op, maar vooral ook waarop niet. In een snel veranderende wereld is innovatie allang niet meer iets dat naast de lopende zaken gebeurd. Om bij te blijven zal je constant moeten inspelen op de veranderingen in de markt. Blind achter alle kansen aanhollen is echter uitputtend en zeer ineffectief. Het gaat erom díe kansen te definiëren, die het best passen bij de capaciteiten en ambities van het bedrijf. In deze fase wordt je uitgedaagd om creatief en Out of the box te denken met als resultaat helderheid in groeiperspectief.

 

Strategy
Nadat de groeikansen zijn bepaald vertalen we deze naar een glasheldere strategie. En wel op dusdanige wijze dat deze ook helder een deelbaar is met de rest van de organisatie. Centraal hierbij staat een uitdagend en inspirend doel op lange termijn, ook wel de BHAG. We werken hierbij met de internationaal beproefde methodiek van de Rockefeller Habits, waarmee reeds duizenden bedrijven hun groei hebben versneld. Het resultaat van deze fase is een compleet en ingevuld One Page Strategic Plan, ofwel je strategie op 1 pagina.

 

Execution
Een briljante strategie is niets waard als hij niet ook briljant wordt uitgevoerd. Bij de executie focussen we op de top prioriteiten voor dit kwartaal en zorgen dat deze zijn op gelijnd met de strategie. In deze fase gaat het erover hoe we de organisatie in de hoogste versnelling kunnen krijgen. Hierbij staan 3 aspecten centraal.1. Prioriteiten. Doen we de juiste dingen?
2. Data: Hoe zien we of we op koers liggen?
3. Ritme: Een duidelijke structuur wanneer we naar welke zaken kijken, maar vooral ook wanneer dus niet.Het doel van deze fase is om het bedrijf elk kwartaal beter te laten presteren in het behalen van de belangrijkste prioriteiten.
Impact
Impact is het resultaat van een goede uitvoering van de voorgaande vier pilaren. Welke verandering wil je teweeg brengen in jouw markt. Bij impact gaat het er echter ook over het resultaat van het bedrijf zelf. Een verliesgevend bedrijf maakt namelijk nooit lang impact. In de impactfase gaat het dus over resultaat dat bereikt is en op welke wijze dit vergroot kan worden. En vervolgens over de vraag wat er met het resultaat gedaan kan worden. Met meer resultaat kan er weer meer geïnvesteerd worden in de kern van je bedrijf of nieuwe innovaties. En zo is de cirkel weer rond.