Dit is het derde artikel in de serie over de elementen die je moet beheersen om succesvol te kunnen groeien.

Innovatie vormt de tweede pijler in het vliegwiel van impact en bij innovatie gaat het over vernieuwing. Anders gesteld: het gaat over de vraag in welke mate je in staat bent jezelf opnieuw uit te vinden. De rol van deze pijler wordt steeds groter, naarmate de snelheid waarmee bedrijven (en de wereld)  blijft toenemen. Bedrijven groeien niet meer lineair, maar steeds meer exponentieel. Uber is bijvoorbeeld opgericht in 2008 en had al in 2015 meer taxi’s in New York rondrijden dan dat er fameuze Yellow cabs waren. AirBnB is in 8 jaar uitgegroeid tot een van de grootste aanbieders van overnachtingsplekken ter wereld, in ACHT jaar!

Nog nooit is het zo gevaarlijk geweest om jezelf te blijven

Nog nooit is het zo gevaarlijk geweest om jezelf te blijven. Sterker nog: het is dodelijk. Kodak is zichzelf gebleven. Net als Nokia. Of net als de gehele textielindustrie in Twente in de jaren tachtig. Die laatste heeft met haar ineenstorting een gehele stad onder curatele gekregen. (Enschede)

In een steeds sneller veranderende wereld is degene die overleeft, degene die zich het best heeft weten aan te passen. Die de beste “fit” weet te houden met de wereld om zich heen. Dat is waar “survival of the fittest” over gaat in tegenstelling tot de vaak gebruikte analogie van de “fitste”.

Innovation (BLUE) TextHoe goed en hoe snel je in staat bent om jezelf opnieuw uit te vinden, is waar het om draait. Daarnaast gaat het er vooral om in welke mate je vernieuwing als kern hebt gesteld van je bedrijf. De tijd dat elk jaar “een innovatieproject kiezen” voldoende was ligt al ver achter ons. Organisaties die het snelst in staat zijn om te weten wat er beter kan en dit door te voeren in hun proposities zijn diegenen die hun markten domineren. Met soms die exponentiële groei tot gevolg, zoals Juri van Geest mooi in zijn boek beschrijft.

Opportunisme

De vraag is of je de groeikansen hebt gevonden die het best passen bij het bedrijf. Ondernemers zien vaker teveel dan te weinig kansen. Je kunt nagenoeg overal wel geld mee verdienen, maar er zijn  maar een paar zaken, waarmee jouw bedrijf het allerbest geld kan verdienen. Weet jij wat die kansen zijn? Of trap je vaak in de valkuil van het opportunisme? Op zich kan opportunisme prima werken, maar de valkuil ervan is dat het nogal zwabberig kan worden voor je bedrijf. De ene keer ligt de kans links en de andere keer rechts. Hoe groter het bedrijf wordt hoe meer noodzaak er komt voor stabiliteit in de koers. Focus op de juiste groeikansen is hierbij essentieel.

Een belangrijk onderdeel van innovatie is Business Model Optimalisatie. Zelf gebruiken we hier graag het Business Model Canvas voor van Alexander Osterwalder. Met dit model breng je via negen onderdelen schematisch je bedrijf in kaart. Per onderdeel kun je vervolgens bekijken wat er beter kan, of welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan door nieuwe combinaties te maken. Wellicht zijn er nieuwe klantgroepen te bedenken, die ook behoefte hebben aan jouw huidige propositie? Of kan je door een aanpassing in de manier waarop je factureert nieuwe kansen creëren? Bijvoorbeeld door uren te veranderen in abonnementen?

Kortom, de tweede pijler in het vliegwiel draait om de volgende centrale vraag:

 Is innovatie een continue proces in je bedrijf en gaat dat proces langzamer of sneller dan de markt?

Hoe geldt dat voor jou? Wellicht ben je voldoende goed in het runnen van je huidige business. Maar hoe zit het met de vernieuwing ervan? Loop je ook nog voorop in alle ontwikkelingen die zich op dit gebied om je heen voltrekken. Of is ook jouw markt onderhevig aan ernstige vormen van disruptie?

Er valt nog veel meer over dit onderwerp te vertellen, sterker nog we hebben er een volledige masterclass over. Voor nu volstaat echter de centrale vraag en gaan we in ons volgende artikel verder in op de derde stap van het vliegwiel, namelijk Strategie. Tot dan!

Bastiaan naam

 

PS wegens succes herhaald: het webinar “De 5 Sleutels voor succesvolle Groei”: dinsdag 8 september om 16.00u. Wil jij weten hoe je jouw onderneming kan opschalen en laten groeien, zonder uit de bocht te vliegen? Klik hier voor meer info en om je snel in te schrijven!

Wil je meer weten van de manier waarop we ondernemers helpen met hun (groei)uitdagingen? Onze gratis Whitepaper is een goede plek om te starten. Je leest er uit welke onderdelen elk bedrijf is opgebouwd, zodat je weet aan welke knoppen je kunt draaien. Ofwel zodat je weet waar je werk zit dus. Je vindt hem via onderstaande knop.