De snelste groeier van het land in 2014 is met 2000% gegroeid. Dat heeft hen een FDGazellen Award opgeleverd. Dé prijs voor de snelst groeiende onderneming van Nederland. De winnaar van het jaar ervoor realiseerde 1185% groei (over de laatste 3 jaar).¹

Zo.

Nu weet je in ieder geval hoe hard de snelste gaat.

Het gemiddelde van alle 395 Gazellen lag trouwens op 133% omzetgroei over 3 jaar.

Stuk voor stuk uitzonderlijke prestaties. Zeker gezien de economische tegenwind. Er is echter gedurende de gehele crisis geen jaar geweest dat de FD Gazellen Awards uit noodzaak niet zijn uitgereikt. Er zijn altijd bedrijven die groeien. De vraag is alleen: Hoor jij daarbij?

Ja? Cool! Great work en keep it up!

Nee? Werk aan de winkel!

Gelukkig kan je veel leren om groei georganiseerd te krijgen.

 Zelf heb ik de afgelopen jaren veel ondernemers geholpen groei te creëren of te versnellen. Er zijn 5 aandachtsgebieden, waarlangs je kunt versnellen. Deze zijn samengebracht in het Vliegwiel van Impact. Om optimaal succesvol te zijn moeten niet alleen alle onderdelen afzonderlijk geweldig worden uitgevoerd, maar dient elke vervolgstap vooral door te bouwen op hetgeen er in de voorgaande is besloten.

Dat lijkt een open deur, maar in de praktijk is het vaak anders. Je kunt bijvoorbeeld nog zo goed zijn in de levering en uitvoering van je dienst of product (executie), maar als dat niet gebaseerd is op een glasheldere strategie kom je wel ergens, maar niet waar je wilt.

En je komt alleen tot de beste strategie als je deze opstelt met de beste mensen (één van de pijlers van de Foundation pijler).

“I don’t know where I’m going, but I’m on my way” schreef Carl Sandburg eens. Gezellig voor een wandeling op zondag, maar niet zo effectief bij het runnen van een bedrijf…

Om momentum te creeren, moeten alle 5 versnellers met elkaar in lijn gebracht worden. En dan ook nog op zo’n manier dat het niet alleen voor de ondernemer zelf duidelijk is, maar ook voor de rest van het bedrijf.

De vijf versnellers van Impact.

Onderstaand vliegwiel geeft de vijf aspecten aan waarlangs je de groei van je bedrijf kunt versnellen.

Circle Diagram (BLUE)

 

Foundation (BLUE)

 Foundation

In de eerste versneller van het vliegwiel gaat het over de essentie van het bedrijf.

De core is opgebouwd uit 3 pijlers:

  • People: Hebben we de juiste mensen en doen die mensen de juiste dingen op de juiste manier?
  • Concept: Waarom doen we wat we doen? Waarin zijn we uitzonderlijk goed? En hoe verdienen we ons geld?
  • Core Costumer: Welke klanten sluiten het best aan bij ons concept?

Centrale vraag: Waar gaat het nou ECHT over bij ons?

Resultaat: Glasheldere focus op de fundamenten van het bedrijf.

Innovation (BLUE)

Innovation

Op welke manier verdienen we momenteel ons geld? Ofwel hoe zit ons huidige business model in elkaar? Vervolgens is de vraag waar dit verbeterd kan worden. Liggen de beste kansen bij het aanboren van een nieuwe klantegroep? Kunnen we nieuwe diensten aan ons bestaande netwerk aanbieden, een nieuw distributiekanaal gebruiken of een ander verdienmodel introduceren.

Het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder is een goede tool die hierbij kan helpen. Dit is de creatieve fase van het vliegwiel

Centrale vraag: Welke kansen zijn voor ons het meest interessant en passen het best bij onze kern?

Resultaat: Nieuw groeiperspectief.

Strategy (BLUE)

 Strategy

In de strategie worden de groeiambities vastgelegd in een duidelijke marsroute.

In “Good To Great” heeft Jim Collins onderzocht dat extreem succesvolle bedrijven met elkaar overeenkomen dat ze allemaal een helder omschreven groot doel hebben. De verre stip aan de horizon, ofwel de BHAG zoals Collins dat noemt.

Naast de verre stip aan de horizon, dien je vervolgens scherp te hebben wat de stappen zijn die je dit kwartaal moet nemen om erbij in de buurt te komen. Kortom: Zorg voor allignment tussen je verre doel en de acties die je nu gaat nemen.

Bij Impact Masters werken we voor deze fase met de Rockefellar Habits methode van Verne Harnish. Hierbij werk je via het One Page Strategic plan met een glashelder model om de strategie aan op te hangen.

Centrale vraag: Wat is ons grote doel en wat kunnen we nu doen om hierbij in de buurt te komen?

Resultaat: Focus. Weten wat we wel doen, maar vooral ook wat we niet doen.

Execution (BLUE)

Execution

Hoe zorg je dat je de geformuleerde strategie ook daadwerkelijk realiseert. In deze fase gaat het om 3 zaken:

  1. Prioriteiten: Doen we de juiste dingen?
  2. KPI’s: Kijken we naar de juiste getallen om te bepalen of we op koers liggen
  3. Ritme: Zorgen dat we op de juiste momenten naar de juiste zaken kijken en een vaste ritme en structuur hebben waarin dat gebeurd.

Centrale vraag: Hoe worden we beter en sneller in het realiseren van onze belangrijkste doelen.

Resultaat: Snelheid.

Impact (BLUE)

 Impact

Pas als je alle voorgaande versnellers goed hebt uitgevoerd, bereik je het resultaat dat je voor ogen had. Impact gaat over Resultaat. Enerzijds af te meten in harde valuta, zoals omzet en winst. Cash dus. Want om te overleven moet een bedrijf rendabel zijn.

Ook in deze fase is versnelling aan te brengen. Door de cash te optimaliseren beschik je eerder over de liquide middelen die je vervolgens weer kunt gebruiken om opnieuw te investeren in de kern van je bedrijf. Bijvoorbeeld in nieuwe mensen, of in nieuwe concepten.

Echter Impact gaat ook over de waarde die je hebt toegevoegd. Over het verschil dat je hebt kunnen maken in jouw sector. Want winst (of aandeelhouderswaarde) is allang niet meer het enige dat telt.

Pas als je alle vijf versnellers goed op elkaar hebt afgestemd, creëer je het momentum waarmee je organisatie in de hoogste versnelling kunt krijgen.

 Zien we je volgend jaar terug bij de FD Gazellen Awards?

Wil jij bepalen waar voor jou de grootste groeikansen liggen en hoe je deze ook daadwerkelijk realiseert?

Vraag dan de sessie Doorbraak in Groei aan bij Impact Masters. Klik hier!

Bronnen:
¹http://fd.nl/ondernemen/969165/aeves-is-de-snelste-fd-gazelle-van-nederland
http://fd.nl/ondernemen/965688/gedurfde-koplopers-op-alle-fronten