Dit is het vierde artikel in de serie over de elementen die je moet beheersen om succesvol te kunnen groeien.

 Executie, ofwel de uitvoering.

Een goed plan is helemaal niets waard als het niet ook goed wordt uitgevoerd. Ook op dit gebied kost groei vaak onnodig veel geld. Vooral projectmatige organisaties hebben er vaak last van dat iets dat als een prachtig project verkocht werd, uiteindelijk in de praktijk veel minder goed uitpakt. Een van de mooiste uitspraken op dit gebied is van Yogi Berra:

“In theory there is no difference between theory and practise. In practise there is.”

Onvoorziene uitdagingen, veranderende opdrachten, te late opleveringen spelen het project parten en zorgen voor vertragingen en soms lastige meerwerkdiscussies.

 

En zo gebeurt het veel ondernemers vaker hen lief is, dat ondanks het goede plan, er in de uitvoering dusdanig veel anders loopt, dat het oorspronkelijk doel niet of met veel vertraging wordt behaald. Kortom, de uitvoering van plannen kan een behoorlijk uitdagend onderwerp zijn.

In een groeiend bedrijf moet een steeds groter deel van de activiteiten komen uit de handen van het team. Maar hoe groter het team wordt hoe lastiger het ook is om alle neuzen dezelfde richting op te houden. Het kan soms een ware kunst lijken om alle individuen in je bedrijf gericht te houden op de allerbelangrijkste zaken. Soms hebben teamleden hun eigen ideeën over wat belangrijk is, of komen er allerlei creatieve ideeën op voor het ontwikkelen van kansen. Die creativiteit die wil je als ondernemer niet blokkeren, maar soms gaat al deze energie wel ten koste van de onderwerpen waar nu ECHT op gescoord moet worden. En hoe krijg je het nou voor elkaar dat de focus gericht blijft op de juiste dingen? Dat is waar het bij Executie over gaat.

De Waan van de DagExecution - Construction workers bw 640x500

Een ander veelgehoorde kwaal op dit gebied is de welbekende Waan Van De Dag.  Iedereen in het bedrijf is hartstikke druk met alle meer of minder grote zaken die er spelen. Ik kom weinig bedrijven tegen die aangeven dat het team er gewoon te vaak met de pet naar gooit eerlijk gezegd. Aan de inspanning ligt het vaak niet. Er wordt gerend voor tien, maar als we aan het eind van het kwartaal eens terugkijken zien we vaak dat die dingen die ECHT essentieel waren, veel te weinig zijn vooruitgekomen. En hoe krijg je dat nou goed georganiseerd in je bedrijf?

De 3 Pijlers van Executie

Er is op het gebied van executie veel dat je kunt leren om succesvoller te zijn met je bedrijf. En gelukkig is ook dit onderwerp geen rocketscience. Als je in staat bent om de drie elementen van executie goed op elkaar te laten aansluiten kunnen deze een enorme impact hebben op je organisatie. Hier komen ze:

De 3 pijlers van executie:

  1. Prioriteiten
  2. Data
  3. Ritme

 

Prioriteiten

De allereerste pijler bestaat uit de prioriteiten. Daarvan hebben de meeste bedrijven er veel te veel. Elke maand is er een lijst van soms wel 30 prioriteiten. Aan het eind van de maand komt iedereen bij elkaar en hebben we er 25 van de 30 gehaald. Best goed toch?

Inderdaad best goed. Maar die vijf die niet gehaald zijn: Vaak zijn die niet behaald om een reden. Ze zijn ingewikkeld, kostbaar of vragen veel tijd en staan hierdoor maar zo al een aantal maanden op de lijst. Maar eigenlijk zijn het wel precies die punten die vaak het ALLER belangrijkst zijn. En bestaat die lijst van 25 uit een boel “nice to haves”

Het eerste wat je kunt doen ten aanzien van de prioriteiten is dus ook ze terugsnoeien. Focus je op maximaal 5 prioriteiten per kwartaal voor het gehele bedrijf. Maar dan wel die prioriteiten, waarvan het NIET ok is als we ze niet halen.

Data

De tweede pijler is data, ofwel de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Door het meten van de juiste getallen, zie je namelijk objectief of je nog op koers ligt. Dit onderdeel vormt het dashboard van je bedrijf. Maak je op alle verschillende onderwerpen wel de meters die je moet maken? En nee, het is absoluut onvoldoende om hierbij alleen naar de omzet en winst te kijken. Ten aanzien van data is het van onschatbare waarden om in detail te weten naar welke getallen je op welk moment wilt kijken.

Ritme

Dit aspect vormt de hartslag van je bedrijf. Door te werken in een vast ritme weet je precies wanneer je naar welke zaken kijken en wanneer je welke onderwerpen wel, maar vooral ook wanneer dus niet, bespreekt in je bedrijf. Sommige zaken veranderen niet veel, maar zijn wel belangrijk. Marktaandeel is zo’n getal dat je heus niet dagelijks hoeft te behandelen. Echter kan het aantal uitstaande offertes dat wel zijn.

Execution - To do bw-319x214Door aan de voorkant te bepalen, wat je op welk moment met elkaar deelt en bespreekt weet je zeker dat alles wat belangrijk is ook aan de orde komt. Er valt dus niets meer van de wagen. De belangrijkste toegevoegde waarde van ritme is dat het je een structuur geeft, waarbij je weet dat alles wat je wilt agenderen, ook daadwerkelijk een plek heeft in het bedrijf. Een jaar heeft vier kwartalen en elk kwartaal kijken we naar dezelfde zaken. Deze kwartalen hebben weer 3 maanden en elke maand heeft ca 4 weken. Ook voor deze hebben we een vaste agenda. Tot slot bestaat elke week weer uit vijf dagen en ook dagelijks zijn een paar essentiële dingen die we met elkaar willen delen in de daily standup meeting.

Indien je als bedrijf deze drie pijlers goed op elkaar weet af te stemmen kan je bedrijf aanzienlijke stappen maken en momentum ontwikkelen. De onderdelen zijn simpel, maar toch is dit in de praktijk iets waar veel ondernemers toch echt wel even tijd voor nodig hebben voordat de echte winst geboekt wordt. Maar als dat eenmaal gebeurd, dan blijft dat door niemand in het team onopgemerkt.

De centrale vraag op het gebied van Executie is:

Hoeveel maanden achtereen ben je in staat geweest om je omzet en winstdoelstellingen te overtreffen?

Het antwoord hierop geeft een aantal belangrijke inzichten. 1. Hoe goed je bent in het stellen van realistische targets. 2. Hoe voorspelbaar je bedrijf is. 3. Hoe de balans tussen kwaliteit (winst) en kwantiteit (omzet) is.

Execution (BLUE) TextDe uitvoering zelf blijkt vaak het moeilijkste onderdeel

In mijn ervaring is dit het meest complexe onderwerp van het groeivak. Het kost tijd, ervaring en veel praktijkaandacht om beter en beter te worden in dit onderwerp. Maar het is een absoluut essentieel onderdeel om te beheersen wil je snel kunnen groeien.

Ga voor nu eens na hoeveel winst er in jouw bedrijf nog te behalen valt op dit gebied. Weet iedereen in het bedrijf wat de belangrijkste prioriteiten zijn? Heb je een dashboard om de voortgang erop te meten en komt iedereen op vaste momenten bij elkaar om deze voortgang te versnellen? Of ligt in de praktijk bij jullie de waan van de dag toch nog best vaak op de loer?

In het volgende artikel gaan we in op de laatste pijler van het vliegwiel, namelijk Impact. Maar voordat je daar komt moet je wel eerst de uitvoering onder de knie hebben. Succes!

Bastiaan naam

PS kunnen jij en je organisatie wel wat hulp gebruiken met deze drie pijlers? Neem dan contact op met het team en we komen zo snel mogelijk bij je terug om een 1-op-1 Impact Sessie in te plannen!

Wil je meer weten van de manier waarop we ondernemers helpen met hun (groei)uitdagingen? Onze gratis Whitepaper is een goede plek om te starten. Je leest er uit welke onderdelen elk bedrijf is opgebouwd, zodat je weet aan welke knoppen je kunt draaien. Ofwel zodat je weet waar je werk zit dus. Je vindt hem via onderstaande knop.